sữa lỗi windows.

Khôi Phục Cài Đặt Gốc Trên Windows 10

Nếu như trên windows 8 trở về trước như (windows XP, windows 7,…) mỗi lần hệ điều hành gặp sự cố thì cách khắc phục vô cùng rườm rà, từ khâu dọn dẹp lại ổ cứng tới cài lại hệ điều hành hoặc Ghost,… khiến ta mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn …